top of page

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

FISKERNESDELI.COM er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

FISKERNESDELI.COM

Kanalvejen 13e, 3250 Gilleleje

CVR-nr.: 42226076

Telefon: +45 48303855

Mail: kontakt@fiskernesdeli.dk

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Når vi kommunikerer sammen med interesserede, som vi ikke indgår i et samarbejde med

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • Kontaktformular

  • Email

  • Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan svare på dine spørgsmål, eller levere en ydelse til dig. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, email, telefonnummer.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger afhænger af formålet med behandlingen.

  • Når vi svarer på dine spørgsmål, så er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra f).

  • Når vi leverer en ydelse til dig, så er vores hjemmel Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).

Vi sletter vores gemte kommunikation med dig et ½ år efter vores seneste kontakt. Dette er gældende i almindelighed.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

 

Når du er kunde hos os

Når du er kunde hos, så bliver vi selvfølgelig nødt til at registrere nogle oplysninger om din virksomhed for at kunne passe vores forpligtigelser. Dette indebærer, at vi også behandler nogle oplysninger om de mennesker, som vi er i kontakt med i din virksomhed. Vi registrerer

  • Kontaktpersonens navn, samt dennes

  • Arbejds-telefonnummer

  • Arbejds-mail

Herudover registrerer vi nogle oplysninger om din virksomhed fx CVR-nummer, hjemmeside, betalingsoplysninger og lignende almindelige oplysninger, som er nødvendige for vores samarbejde.

I det omfang, at vi behandler personoplysninger om vores kunder, så er vores hjemmel hertil den aftale, som vi indgår jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1 litra b).

 

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger.

 

Tredjelande

Når du er kunde hos os, så behandles dine personoplysninger hos os. Vi gør brug af leverandører (databehandlere) når vi behandler dine personoplysninger fx når vi sender mails til hinanden. Vores databehandlere og dine personoplysninger er som udgangspunkt placeret i EU/EØS.  Nogle gange vil vi dog benytte databehandlere som behandler personoplysninger udenfor EU fx i USA.

USA er et tredjeland, og der er særlige krav til at “overføre” personoplysninger til tredjelande. EU tillader dog, at vi anvender databehandlere i USA når disse har tilsluttet sig en aftale der kaldes Privacy Shield. Vi bruger Google Suite og Wix.com som databehandler.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Senest opdateret 20-05-2021

bottom of page